Nationalmuseets Arbejdsmark 1807-2007

Forord
Af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

En lysvandring
Af Naja Marie Aidt

Glimt af 200 år - og kig frem
Af Carsten U. Larsen

En lære for livet. Undervisning på Nationalmuseet i 200 år
Af Mette Boritz, Merete Staack

"Mongoliet er vort Maal!" En beretning om 1. og 2. Danske Ekspedition til Centralasien
Af Christel Braae

Killiaq, drivtræ og meteorjern. Grønlandske råstoffer fortæller kulturhistorie
Af Bjarne Grønnow, Martin Appelt, Jens Fog Jensen, Mikkel Sørensen

Kaminhuse og nationsprojekt. Nationalmuseet set fra Sønderborg Slot
Af Peter Dragsbo

Menneske og miljø. Naturvidenskab på Nationalmuseet gennem 70 år
Af Charlie Christensen, Claus Malmros, Niels Bone, Sabrine Karg

Guldets tale. Gamle og nye blik på middelalderens gyldne altre
Af Karen Stemann-Petersen, Søren Kaspersen, Poul Grinder-Hansen, Niels Bonde

Kongelig mæcen. Frederik den Syvende og Det Oldnordiske Museum
Af Henrik Thrane

Kirkearkæologi - fra pionertid til nutid. 50 års arkæologiske undersøgelser af kirkegulve
Af Birgit Als Hansen, Henriette Rensbro

Nationalmuseet og de danske arkæologiske ekspeditioner til Middelhavslandene
Af Tine Bagh, Anne Haslund Hansen, John Lund, Bodil Bundgaard Rasmussen, Stine Schierup, Trine Wisman

Arkæologien ved Nationalmuseet i København - set udefra
Af Claus von Carnap-Bornheim

Kleenex og kransekage. Danskerne og kronprinsbrylluppet den 14. maj 2004
Af Lykke L. Pedersen, Tine Damsholt, Charlotte S.H. Jensen

Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945. Mindesmærke eller krigsmuseum?
Af Clemens Maier

Museumsgenerationer. Frihedsmuseets udstilling søger sin fremtid
Af Esben Kjeldbæk

Nationalmuseet og historien om verdens største arktiske samling
Af Mille Gabriel, H.C. Gulløv, Einar Lund Jensen

Bevaring og restaurering af fortidsminder
Af Torben Dehn, Nils Engberg, Vivian Etting, Jørgen Frandsen, Svend Illum Hansen, Kjeld Borch Vesth, Jørgen Westphal

London - Berlin - Leipzig - København. To museumsstuer og deres lange rejse fra Ostenfeld til Sorgenfri
Af Bjarne Stoklund

Bevaring af Nydamfundet - før, nu og for eftertiden
Af Poul Jensen, Inger Bojesen-Koefoed, Davis Gregory, Anne Christine Helms, Henning Matthiesen, Flemming Rieck, Eva Salomonsen, Kristiane Strætkvern, Birgit Sørensen

Dragter og tekstiler på Nationalmuseet
Af Helle Leilund

Fra Museum Wormianum til i dag - et rids over 400 års studier af kufiske mønter
Af Nadis Haupt, Jørgen Steen Jensen

"Fra danske Bondestuer til Kanibalernes Offerpladser". Strejftog gennem 200 års udstillinger på Nationalmuseet
Af Bodil Bundgaard Rasmussen

"...skønt ikke nordisk, dog er opgravet i en Del af den danske Stat". Om Werner Frederik Abrahamson og en af Nationalmuseets første erhvervelser
Af Peter Pentz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi vil gerne høre fra dig